Mazal tov to Ezra & Olivia on the occasion of their wedding! More photos here